Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma toimintavuodelle  2020 – 2021

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja kehittää jäsentensä ammattitaitoa ja -tietoa järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla kuntoutusalasta. Halli-tus osallistuu yhteistyössä jäsentensä sekä muiden toimijoiden kanssa kuntoutuksen, kuntoutusoh-jauksen ja -suunnittelun kehittämiseen. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida kuntoutusalan parissa työskenteleviä ja alan opiskelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan ja yhteistyöhön.


Tavoitteet

 • ydintavoitteena on tehdä kuntoutusohjausta tunnetuksi ja tuoda mukaan 
 • yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutusohjauksen näkökulma
 • järjestää koulutusta kuntoutuksen ammattilaisille
 • tiedottaa ajankohtaisista kuntoutusohjaukseen liittyvistä asioista ja
 • kuntoutusalan koulutuksista
 • vahvistaa kuntoutusohjaajien yhteenkuuluvaisuutta
 • aktivoida jäseniä osallistumaan yhdistystoimintaan

Avaintoiminnot toimintavuodelle 2021

 • aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen uudistuvan Sote-kentän palveluiden
 • suunnittelussa ja päätöksenteossa. Sote-uudistuksessa tarvitaan monialaista
 • ammatillista osaamista kuntoutuksesta.
 • yhteistyö kuntoutuksen ohjaaja AMK- ja YAMK -koulutuksen kanssa
 • yhteistyön vahvistaminen kuntoutuksen eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa
 • jatkaa Kuntoutusohjausnimikkeistön käytön ja rakenteisen kirjaamisen kehittämistä
 • kansallisessa nimikkeistöjä koordinoivassa työryhmässä, NIKO -työryhmässä
 • yhdistyksen edustus Kelan kuntoutusfoorumissa
 • yhdistyksen 30. toimintavuoden huomioiminen
 • yhdistyksen logon ja nimen uusiminen
 • uudistetut www-sivut käytössä
 • kuntoutusalan koulutuspäivien järjestäminen yhteistyössä Tehyn kanssa 6.-7.11.2020,
 • kuntoutusohjaajille oman rinnakkaisohjelman järjestäminen 6.11.2020 suoriutumisen ja osallisuuden näkökulmasta

Hallitustoiminta

 • hallituksen kokouksia järjestetään vähintään viisi kertaa vuodessa.
 • hallitus jakaa sisällään erilaisia vastuualueita
 • löytää ja vahvistaa toimintamalleja Tehyn ammatillisena jaoksena
 • hallituksen jäsenet edustavat yhdistystä ja kuntoutusohjausta ministeriössä,
 • kuntoutuksen kehittämisverkostoissa, järjestöissä ja liitoissa.

Tiedotustoiminta

Tiedottaa

 • yhdistyksen toiminnasta valtakunnallisesti ja alueellisesti
 • kuntoutusohjaustyöstä ja ajankohtaisista asioista
 • opiskelijoille kuntoutusohjauksesta ja yhdistyksen toiminnasta
 • kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksesta

Lisäksi yhdistys ylläpitää kuntoutuksen ja kuntoutusohjauksen näkyvyyttä sosiaalisen median avulla, sekä julkaisee jäsentiedotteita


Varainhankinta

 • koulutuspäivien ja 30 juhlavuoden jäseniltojen järjestäminen huomioiden Suomen hallituksen linjaukset poikkeustilasta koronavirusepidemian vuoksi
 • jäsenmaksut ja Tehyn jäsenmaksupalautukset yhteisistä jäsenistä
 • mainostulot yhteistyökumppaneiden mainoksista
 • yhdistyksen korusarjan, pinssien, avainnauhojen ja pienten kuntoutuskukkasten myyntitulot