Toimintasuunnitelma 

Toimintavuodelle 2022 - 2023

Kuntoutusohjaajat ry:n tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja ammattitaidon sekä -tiedon kehittäjänä järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla kuntoutukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen hallitus osallistuu yhteistyössä jäsenien sekä muiden toimijoiden kanssa kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun sekä kuntoutusalan kehittämiseen. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida kuntoutuksen parissa työskenteleviä ammattilaisia ja alan opiskelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan.


Tavoitteet

 • Ydintavoitteena on tehdä kuntoutuksen ohjausta ja - suunnittelua tunnetuksi.
 • Tiedottaa kuntoutuksen ohjaukseen ja -suunnitteluun sekä kuntoutusalaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuntoutusalan koulutuksista.
 • Vahvistaa kuntoutusohjaajien ja kuntoutuksen ohjaajien yhteenkuuluvuutta.
 • Kannustaa jäseniä osallistumaan yhdistystoimintaan.
 • Järjestää koulutusta kuntoutuksen ammattilaisille.


Avaintoimintoja

 • Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen uudistuvan sosiaali- ja terveysalan palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tulevien hyvinvointialueiden suunnittelussa tarvitaan kuntoutuksen ohjaajien ja kuntoutuksen ammattilaisten monialaista osaamista. Yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa.
 • Yhteistyö kuntoutuksen ohjauksen (AMK) tutkintoa toteuttavien ammattikorkeakoulujen ja opettajien sekä kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkintoa opiskelevien kanssa. Jalkautuminen ammattikorkeakouluihin esittelemään kuntoutusohjausta ammattina ja kertomaan tuleville ammattilaisille työelämän näkökulmia kuntoutuksen ohjaajan ammatista ja työllistymisen mahdollisuuksista.
 • Yhdistyksellä on edustus Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjä ja niiden käyttöä koordinoivassa NIKO -työryhmässä. Osallistuminen rakenteisen kirjaamisen ja siinä kuntoutusohjausnimikkeistön käytön kehittämiseen. Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitys on loppusuoralla ja tavoitteena on tulevan toimintavuoden aikana saada Kuntaliiton ja THL:n hyväksyntä julkaisuun.
 • Yhteistyö Tehyn kuntoutusalan koulutusten järjestämisessä, suunnitelmissa on koulutustapahtuma 17.-18.11.2022.

Hallitustoiminta

 • Hallituksen kokouksia järjestetään vähintään viisi vuodessa.
 • Hallitus jakaa eri osa-alueiden toimintavastuuta jäsentensä kesken.
 • Hallitus pyrkii vahvistamaan ja kehittämään yhteistyötä sekä monipuolistamaan toimintamuotoja Tehyn ammatillisena jaostona. Hallituksen kokousten yhteydessä alueellisen toiminnan järjestäminen hyödyntäen Tehyn aluetoimistojen tiloja.
 • Hallituksen jäsenet edustavat yhdistystä ja kuntoutuksen ohjausta antamalla kommentteja ja lausuntoja lakimuutoksiin ja -uudistuksiin sekä osallistumalla kuntoutuksen koulutuksen ja työelämän kehittämisverkostojen toimintaan, vaikuttamalla järjestöissä ja liitoissa sekä omissa työyhteisöissään.

Tiedotustoiminta

 • Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta valtakunnallisesti.
 • Vahvistetaan kuntoutuksen ohjauksen näkyvyyttä sosiaalisen median avulla.
 • Tiedotetaan kuntoutusohjauksen ja -suunnittelutyön sisällöstä ja ajankohtaisista asioista. Kohdistetaan tiedottamista hyvinvointialuiden suunnittelijoille, päättäjille ja rekrytoijille, jotta kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutus ja ammatti on tiedossa ja osaamisalueet tunnetaan.
 • Tiedotetaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutuksesta ja että kyseessä on sosiaalialan laillistettu ammattinimike.
 • Tiedotetaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) opiskelijoille yhdistyksen toiminnasta.
 • Julkaistaan jäsentiedotteita.


Varainhankinta

 • Kerätään yhdistyksen vuosittainen jäsenmaksu.
 • Tehyn jäsenmaksupalautukset yhteisistä jäsenistä.
 • Tulot yhteistyökumppaneiden mainoksista jäsentiedotteiden mukana.
 • Järjestään kuntoutusalan koulutustapahtumia jäsenille.