Toimintasuunnitelma

Toimintavuodelle 2019 - 2020

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen tavoitteena on toimia jäseniensä yhdyssiteenä ja ammattitaidon sekä -tiedon kehittäjänä koulutusten järjestämisen ja alasta tiedottamisella. Yhdistyksen hallitus osallistuu yhteistyössä jäsenien sekä muiden toimijoiden kanssa kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun sekä kuntoutuksen kehittämiseen. Yhdistyksen tavoitteena on aktivoida kuntoutuksen parissa työskenteleviä ja opiskelijoita mukaan yhdistyksen toimintaan.

Tavoitteet

 • Ydintavoitteena on tehdä kuntoutusohjausta tunnetuksi
 • Järjestää koulutusta kuntoutuksen ammattilaisille
 • Tiedottaa kuntoutusohjaukseen liittyvistä asioista ja kuntoutusalan koulutuksista
 • Vahvistaa kuntoutusohjaajien yhteenkuuluvaisuutta
 • Aktivoida jäseniä osallistumaan yhdistystoimintaan

Avaintoiminnot toimintavuodelle 2020

 • Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen uudistuvan SOTE -kentän palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. SOTE uudistuksessa tarvitaan kuntoutusosaajien monialaista ammatillista osaamista
 • Yhteistyö kuntoutuksen ohjaaja AMK -koulutuksen kanssa
 • Yhteistyön vahvistaminen kuntoutuksen eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa
 • Olla vaikuttamassa Kuntoutusohjausnimikkeistön käytön ja rakenteisen kirjaamisen kehittämisessä on yhdistyksen edustus NIKO -työryhmässä
 • Huomioidaan yhdistyksen 30.toimintavuosi

Hallitustoiminta

 • Hallituksen kokouksia järjestetään vähintään viisi kertaa vuodessa
 • Hallitus jakaa sisällään erilaisia vastuualueita
 • Löytää ja vahvistaa toimintamalleja Tehyn ammatillisena jaoksena
 • Hallituksen jäsenet edustavat yhdistystä ja kuntoutusohjausta ministeriössä, kuntoutuksen kehittämisverkostoissa, järjestöissä ja liitoissa

Tiedotustoiminta

 • Tiedottaa yhdistyksen toiminnasta valtakunnallisesti ja alueellisesti
 • Tiedottaa kuntoutusohjaustyön sisällöstä ja ajankohtaisista asioista
 • Tiedottaa opiskelijoille kuntoutusohjauksesta ja yhdistyksen toiminnasta
 • Tiedottaa kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksesta
 • Ylläpitää kuntoutuksen ja kuntoutusohjauksen näkyvyyttä sosiaalisen median avulla
 • Julkaista jäsentiedotteita

Varainhankinta

 • Koulutuspäivien järjestäminen
 • Jäsenmaksujen kerääminen, Tehyn jäsenmaksupalautukset yhteisistä jäsenistä.
 • Mainostuloja yhteistyökumppaneiden mainoksista
 • Yhdistyksen korusarjan, pinssien, avainnauhojen ja pienten kuntoutuskukkasten myyntitulot