Toimintasuunnitelma 

Toimintavuodelle 2023-2024

Kuntoutusohjaajat ry:n tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja ammattitaidon sekä -tiedon kehittäjänä järjestämällä koulutuksia ja tiedottamalla kuntoutukseen liittyvistä ajankohtaisista asioista. Yhdistyksen hallitus osallistuu yhteistyössä jäsenien sekä muiden toimijoiden kanssa kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun sekä kuntoutusalan kehittämiseen. 


Tavoitteet

 • Ydintavoitteena on tehdä kuntoutuksen ohjausta ja - suunnittelua tunnetuksi.
 • Edistää kuntoutusohjauksen ammattilaisten asemaa edunvalvonnan kautta.
 • Tiedottaa kuntoutusohjaukseen ja -suunnitteluun sekä kuntoutusalaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuntoutusalan koulutuksista.
 • Vahvistaa kuntoutusohjaajien ja kuntoutuksen ohjaajien (AMK) yhteenkuuluvuutta.
 • Kannustaa jäseniä osallistumaan yhdistystoimintaan.
 • Järjestää koulutusta kuntoutuksen ammattilaisille.
 • Tehdä monipuolisesti yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa.

Avaintoimintoja

 • Kuntoutuksen uudistamisprosessissa aktiivinen vaikuttaminen sekä lausuntojen laatiminen yhdistyksenä sekä Tehyn ammatillisena jaostona.
 • Kuntoutuksen ohjauksen (AMK) tutkintoa toteuttavien ammattikorkeakoulujen, opettajien ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkintoa opiskelevien kanssa yhteistyö. 
 • Jalkautuminen ammattikorkeakouluihin esittelemään kuntoutusohjausta ammattina ja kertomaan tuleville ammattilaisille työelämän näkökulmia kuntoutuksen ohjaajan ammatista ja työllistymisen mahdollisuuksista. 
 • Päivitetyn kuntoutusohjausnimikkeistön tuominen käytäntöön.
 • Aktiivinen tiedottaminen jäsenistölle yhdistyksen sisäisestä toiminnasta.
 • Aktiivinen tiedottaminen sosiaali- ja terveysalan toimijoille kuntoutusohjaajien työtehtävistä sekä kuntoutuksen ohjaajan (AMK) koulutuksesta sekä ammatista.
 • Yhdistyksen omien ja yhteistyössä Tehyn Kuntoutusalan koulutusten järjestäminen.
Kuntoutusohjaajat ry hallitus kokoontuneena Jyväskylässä 21.4.2023.

Hallitustoiminta

 • Hallituksen läsnäolo kokouksia järjestetään vähintään viisi vuodessa ja lisäksi etäyhteyksin kokouksia jäsenasioissa ja lausuntojen laatimisessa tarpeen mukaan.
 • Hallitus jakaa eri osa-alueiden toimintavastuuta jäsentensä kesken.
 • Hallitus pyrkii vahvistamaan ja kehittämään yhteistyötä sekä monipuolistamaan toimintamuotoja Tehyn ammatillisena jaostona. 
 • Hallituksen jäsenet edustavat yhdistystä ja kuntoutuksen ohjausta antamalla kommentteja ja lausuntoja lakimuutoksiin ja -uudistuksiin sekä osallistumalla kuntoutuksen koulutuksen ja työelämän kehittämisverkostojen toimintaan, vaikuttamalla järjestöissä ja liitoissa sekä omissa työyhteisöissään.

Tiedotustoiminta

 • Tiedotetaan kuntoutusohjauksen ja -suunnittelutyön sisällöstä ja ajankohtaisista asioista  valtakunnallisesti omissa verkostoissa.
 • Tiedotetaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutuksesta,  joka on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 • Tiedotetaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) ammattilaisista, jotka ovat sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä.
 • Tiedotetaan kuntoutusohjauksen ja suunnittelutyön sisällöstä hyvinvointialueiden suunnittelijoille, päättäjille ja rekrytoijille, jotta kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutus ja ammatti on tiedossa ja osaamisalueet tunnetaan.
 • Tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta valtakunnallisesti.
 • Tiedotetaan kuntoutuksen ohjaaja (AMK) opiskelijoille yhdistyksen toiminnasta.
 • Vahvistetaan kuntoutuksen ohjauksen näkyvyyttä sosiaalisen median avulla.
 • Julkaistaan jäsentiedotteita.
Jyväskylässä koulutuspäivä 21.4.2023. Kuvassa paneelikeskustelua ajankohtaisista aiheista.

Varainhankinta

 • Kerätään yhdistyksen jäseniltä vuosittainen jäsenmaksu.
 • Tehyn jäsenmaksupalautukset yhteisistä jäsenistä.
 • Tulot yhteistyökumppaneiden mainoksista jäsentiedotteiden mukana.
 • Järjestetään kuntoutusalan koulutustapahtumia jäsenille, joista tuloja.