Toimintakertomus

Toimintavuosi 23.4.2023 – 18.4.2024 

Yleistä 

Kuntoutusohjaajat ry tarkoituksena on tehdä tunnetuksi kuntoutusohjausta, osallistua aktiivisesti kuntoutusohjaukseen liittyvään valtakunnalliseen keskusteluun ja mahdollistaa jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä järjestää koulutusta alan ammattilaisille. Yhdistys toimii valtakunnallisesti. 

Toimintavuosi 2023-2024 oli yhdistyksen 34. toimintavuosi ja kuudes toimintavuosi Tehyn ammatillisena jaostona. Toimintavuoden teemana on ollut osallisuus ja kohtaaminen eli on pyritty löytämään uusia tapoja mahdollistaa jäsenistön osallistuminen yhdistyksen toimintaan. 

Jäsenistö ja jäsenmaksun suuruus

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutusohjauksen, -suunnittelun ja kuntoutuksen alalla asiantuntijana työskentelevät henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutuksen ohjaaja AMK/YAMK opiskelijat. Jäseneksi pyrkivän on kirjallisesti ilmoitettava halukkuudestaan jäseneksi hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä.  

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Yhdistyksen jäsenrekisterin mukaan jäseniä on ollut 320 31.12.2023.

Vuosikokous ja jäsenmaksun suuruus 

Vuosikokouksessa 22.4.2023 päätettiin jäsenmaksun suuruudeksi toimintavuodelle 2023-2024 kaikille jäsenille 20 euroa. Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. 

Yhdistyksen hallitus, taloushallinto ja jäsenrekisteri

Yhdistyksen vuosikokous toteutettiin läsnä- ja etäyhteyksin 22.4.2023 Jyväskylässä, koulutuspäivien yhteydessä. Vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi toimintakaudelle 2023-2024 valittiin Jaana Ylitalo. Hallituksen jäseniksi toimintakaudeksi 2023-2024 valittiin Päivi Lehtinen, Titta Vasenius, Saija Manninen, Mariela Unijoki ja Terhi Viljava sekä varajäseniksi Johanna Vuorinen ja Tanja Virtanen. 

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 23.5.2023. Kokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Tanja Virtanen ja sihteeriksi Päivi Lehtinen. 

Toimintavuoden 4/2023-4/2024 aikana hallitus on pitänyt 18 kokousta. Kokoukset on toteutettu etä-, hybridi ja läsnäolokokouksina (iltakokoukset pääosin etänä). Vuonna 2023 kokouspäivät ovat olleet 22.5., 21.6.,17.8., 2.-3.9., 25.9., 30.10., 18.-19.11. ja 11.12.2023. Vuonna 2024 kokouspäivät ovat olleet 15.1., 27.1., 16.-17.3., 26.3. ja 3.4.2024.

Lisäksi hallituksen jäsenet ovat kokoontuneet useita kertoja pienemmissä työryhmissä mm. erilaisten lausuntojen ja kevään 2024 koulutuspäivien valmistelemiseksi.

Taloushallinnon palvelut toteutuivat toimintavuoden aikana yhteistyösopimuksen puitteissa ostopalveluna Tehy ry:n kautta. Lisäksi yhdistyksen käytössä on Kehätiedon Kilta -jäsenrekisteri, joka on nykyisen tietosuojalainsäädännön mukainen. Jäsenistöltä pyydettiin joulukuussa 2023 jäsentietojen päivitystä, jotta jäsenrekisterissä olevat yhteystiedot saadaan pidettyä ajan tasalla. Jäsenrekisterin käyttöoikeus on puheenjohtajalla. Tehy ry:ltä on nimetty henkilö, jolla on käyttöoikeus jäsenrekisteriin ja tätä kautta tehdään viralliset eroamisilmoitukset hallituksen pyytämänä.


Tiedotus ja viestintä

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Yhdistyksen hallitus on julkaissut sähköpostitse toimitettavan jäsentiedotteen jäsenille keskimäärin 1-2 kertaa kuukaudessa. Yhdistyksen hallitus on ylläpitänyt ja päivittänyt www.kuntoutusohjaajat.fi -nettisivustoa. Yhdistyksellä on oma kuntoutusohjaajat@gmail.com -sähköpostiosoite sekä facebook- ja instagram -sivut. 

Asiantuntijaedustukset

Kuntaliiton kansallisia kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjä koordinoivassa NIKO -työryhmässä yhdistyksen edustajina ovat olleet puheenjohtaja Jaana Ylitalo ja yhdistyksen jäsen Raakkel Vaaraniemi. NIKO -työryhmä on kokoontunut 7.6.2023. Kuntaliiton nimikkeistöjen koordinointi on siirtynyt THL:n koodistopalveluille. Kuntoutusohjaajien viimeisin, kevään 2023 koulutuspäivänä julkaistu päivitetty nimikkeistö löytyy yhdistyksen nettisivuilta. Kuntoutusohjauksen dokumentoinnin ohje on päivitetty toimintavuoden aikana uudella kuntoutusohjausnimikkeistön sisällöllä ja julkaiseminen tapahtui kevään 2024 koulutuspäivillä.

Yhdistyksen sihteeri Päivi Lehtinen on toiminut 31.12.2023 asti Opetushallituksen (OPH) kuntoutuksen ja osallisuuden vahvistamisen työelämätoimikunnan jäsenenä. Opetushallituksen nimeämien työelämätoimikuntien tehtävänä on osaltaan varmistaa ammatillisen kuntoutuksen laatua ja työelämälähtöisyyttä. 

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Puheenjohtaja Jaana Ylitalo on osallistunut Kuntoutusohjaajat ry:n edustajana Kuntoutusverkosto KUVEn toimintaan ja kokouksiin. Helmikuusta 2024 alkaen Jaana Ylitalo on toiminut myös KUVE:n suunnittelutyöryhmässä ja sen myötä yhdistyksen edustus on eduskunnan kuntoutusverkostossa.

Verkkotapaamiset jäsenille

Syksyllä 2023 yhdistyksen hallitus käynnisti uutena toimintamuotona yhdistyksen jäsenille suunnatut verkkotapaamiset etäyhteyksin. Tapaamiset toteutuivat seuraavasti:

- 9.10.2023 klo 15-16. Aiheena yhdistyksen tervehdys, hallituksen jäsenten esittäytyminen, Tehyn kuntoutusalan verkoston asiantuntija Outi Töytärin puheenvuoro sekä Laurea AMK:n Kuntoutuksen ohjaaja -koulutuksen tutkintovastaavan puheenvuoro. 

- 30.10.2023 klo 15-16. Aiheena Kuntoutusohjaajat ry:n toiminnan esittely, vastauksia Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelijoiden kysymyksiin, Seija Nopparin puheenvuoro kuntoutuksen ohjauksesta sekä Tehy ry:n järjestöasiantuntija Marko Tanhulan puheenvuoro. 

- 18.11.2023 klo 13-14. Kahvitteluhetki hallituksen ja jäsenten kesken. Jäsenistön kuulumiset.

- 11.12.2023 klo 14-15. Yhdistyksen yhteinen glögihetki. Kuluvan toimintavuoden kuulumisia ja kevään 2024 koulutuspäivän suunnitelmia.

- 16.1.2024 klo 14-15. Vapaamuotoista keskustelua hallituksen ja jäsenten kesken sekä verkostoitumista.

- 12.2.2024 klo 14-15. Ystävänpäiväkahvit vapaamuotoisen keskustelun merkeissä.

- 11.3.2024 klo 14-15. Jäsenistön yhteinen iltapäiväkahvihetki vapaamuotoisen rupattelun merkeissä.

Kuntoutusohjaajat ry koulutuspäivät 17.-18.4.2024

Yhdistyksen koulutuspäivät järjestettiin 17.-18.4.2024 Sokos Hotel Triplassa, Helsingin Pasilassa. Toimintavuoden teemojen oli osallisuus ja kohtaaminen. Samoilla teemoilla yhdistyksen koulutuspäivät järjestettiin läsnäolotapahtumana, asiantuntijaluentojen lisäksi on tärkeä tavata kollegoja ja päästä verkostoitumaan yhteisten asioiden äärellä.

Kuntoutuksen kentän laajuus ja monipuolisuus näkyivät päivien sisällössä. Koulutuspäivillä tutustuttiin kuntoutusohjauksen tämänhetkiseen tilanteeseen hyvinvointialueilla ja kuntoutusohjaukseen sote-kentän eri sektoreilla (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto, sosiaalipalvelut sekä sosiaalinen kuntoutus). Yhdistyksen hallituksen päivittämä virallisen dokumentoinnin ohje käytiin läpi koulutuspäivilla ja kuulimme käytännön kokemuksia kuntoutusohjausnimikkeistön käytöstä kirjaamisessa ja työn tilastoinnin tukena eri järjestelmissä sekä työn sisällön kuvaamisessa. Ajankohtaisena asiana ja yhtenä koulutuksen teemana oli myös toiminta- ja työkyvyn arviointi, keinoja ja menetelmiä käytännön työhön. Lisäksi agendalla oli asiakas- ja potilasturvallisuus kuntoutusohjauksessa sekä katsaus kuntoutuksen tutkimuksiin ja hankkeisiin.

Kuntoutusohjaajat ry koulutuspäivässä oli mukana useita näytteilleasettajia; Aivoliitto ry, Aivoliiton AVH-ammattilaiset ry, Aivovammaliitto ry, Camp Mobility Oy, Coronaria Kuntoutuspalvelut Oy, Invalidiliitto ry, Kruunupuisto, Kunnonlähde Kankaanpää, Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry, Neuroliitto ry, Peurunka, Rokuan kuntoutuskeskus, Tatu ry sekä ammattikorkeakoulut JAMK, SAMK ja Laurea. 

Vaikuttaminen ja yhteistyö

Aiempien toimintavuosien tapaan yhdistys on jatkanut aktiivista vaikuttamistyötä ja tehnyt monipuolisesti yhteistyötä kuntoutusalan eri toimijoiden kanssa kuntoutusohjauksen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Some-kampanja syys-marraskuussa 2023
Kuntoutuksen ohjauksen näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiseksi yhdistyksen hallitus haastoi kaikki yhdistyksen jäsenet some-kampanjaan 25.9.-19.11.2023. Jäseniltä toivottiin kuvia ja julkaisuja yhdistyksen facebook ja instagram -sivuille. 

Yhteistyö Tehy ry:n kanssa:
Jäsenistöltä tulleita aloitteita ammatilliseen edunvalvontaan liittyen on pyritty ratkaisemaan yhteistyössä Tehyn kanssa. Yhteistyö Tehyn kuntoutusalan verkoston kanssa on tarjonnut vaikuttamismahdollisuuksia mm. kuntoutuksen ja siihen liittyvän lainsäädännön ja koulutuksen kehittämiseksi. Yhdistys on ollut mukana kommentoimassa useita ajankohtaisia asioita sekä osallistunut Tehyn kuntoutusalan verkoston koulutuspäiviin. Yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja osallistuivat 8.2.2024 Tehyn jaostojen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien etätapaamiseen. Hallituksen edustajina osallistui Tehyn ammattijaostopäivään 9.2.2024 Terhi Viljava ja puheenjohtaja Jaana Ylitalo. Yhdistyksen puheenjohtaja osallistui Tehyn koulutuspoliittisen työryhmän kokouksiin 18.1.2024 ja 18.3.2024.

Viestintäyhteistyö Kelan Elinvoimaa kuntoutuksesta -hankkeen kanssa
Elinvoimaa kuntoutuksesta -projekti toteutetaan Kelassa 1.1.2024-30.6.2026 ja se on osa Kelan uudistusta, jonka tavoitteena on selkeyttää palveluvalikoimaa ja kehittää kuntoutuspalveluita, jotka eivät ole tarkoitettu vain yhdelle sairausryhmälle. Osana projektia on kehitetty asiakkaiden, kuntoutuksen palveluntuottajien sekä Hengitys- ja Diabetesliiton kanssa uudenlainen Muutoksen voima -ryhmäkuntoutusmalli työikäisille diabeetikoille ja uniapneetikoille. Kelan edustaja ja yhdistyksen hallitus sopivat 23.10.2024 yhdistyksen ja hankkeen välisestä viestintäyhteistyöstä ja hankkeesta on tiedotettu jäsenistölle jäsenkirjeissä.

Asiakas- ja potilasturvallisuus
Yhdistyksen hallituksesta Jaana Ylitalo ja Tanja Virtanen osallistuivat 10.11.2023 klo 9.00-12.00 Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen keskustelutilaisuuteen etäyhteyksin. Tilaisuudessa nostettiin esiin kuntoutusohjauksen näkökulmaa tärkeässä asiassa.  

Yhteistyö SAMK:n, JAMK:n ja Laurean kanssa
Kuntoutusohjaajat ry on tehnyt yhteistyötä Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -koulutusta järjestävien Jyväskylän, Satakunnan sekä Laurean ammattikorkeakoulujen vastuuopettajien  sekä kuntoutuksen ohjaaja AMK-opiskelijoiden kanssa. Syksyllä 2023 Kuntoutuksen ohjauksen koulutuksen aloittanut Laurea ammattikorkeakoulu esittäytyi yhdistyksen verkkotapaamisessa 9.10.2023. 

Hallituksen jäsenet ovat vierailleet ammattikorkeakouluissa vieden tietoa ajankohtaisista asioista yhdistyksen ja kuntoutuksen alasta tehden samalla jäsenhankintaa. Yhdistys on välittänyt tutkimuspyyntöjä, tietoa valmistuneista lopputöistä ja kehittämistehtävistä jäsenistölle.

Jamk:n kuntoutuksen ohjaaja -opiskelijat Ville Otollinen, Kiia Suhonen, Tuija Korpelainen olivat helmi-huhtikuun 2024 ajan mukana kevään 2024 koulutuspäivän markkinointi- ja valmistelutyössä osana tutkintoon sisältyvää työelämäprojektia.

Toimintakauden aikana annetut lausunnot ja kommentoinnit

- Asiakkaan itsemääräämisoikeutta koskeva, selvityshenkilön tekemä lakiluonnos.
- Kannanotto kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin (KunFo) 24.8.23 julkaisemaan loppuraporttiin.
- Luonnos hallituksen esityksestä fysio- ja toimintaterapian kotitalousvähennyksestä.
- Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta.
- Kannanotto ikäihmisten ympärivuorokautisen palveluasumisen henkilöstömitoituksen 0.7 voimaantulon siirtoon 1.1.2028 saakka.
- Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta.
- STM:n asetus sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksesta.
- Kommentointi Tehyn ja YTJ:n koulutuspoliittisen työryhmän päivittämiin Tehyn suosituksiin ammatillisesta täydennyskoulutuksesta.
- Hallituksen esitys aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta. 
- Opetushallituksen lausuntopyyntö sosiaali- ja terveysalaan liittyvien tutkintojen rakenneuudistamisesta. 
- Lausuntopyyntö Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä.
- Tehyn luonnokset lausunnoiksi ammattikorkeakoulutun rahoitusmallin uudistamiseksi ja yliopistojen rahoitusmallin uudistamiseksi. 
- Esitysluonnos eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta. 

Tehyn kanssa yhdessä laadittu kannanotto/lausuma hyvinvointialueiden kuntoutuksen johtajille, sosiaalihuollon vastaaville esihenkilöille sekä HR-esihenkilöille kuntoutuksen ohjaajien (AMK) koulutuksesta ja pätevyydestä toimia sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä opiskelijoiden tarpeesta saada harjoittelujaksoja myös hyvinvointialueilta erikoissairaanhoidosta.