Kuntoutuksen ohjaaja AMK 

Kuntoutuksen ohjaajaksi voi opiskella Jyväskylän, Satakunnan ja Laurean ammattikorkeakouluissa.
Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelma on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 
jonka tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Kuntoutuspalvelujen asiantuntijaksi

Kuntoutuksen ohjaajana osaat arvioida ja edistää eri-ikäisten yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia. Osaat toteuttaa ja koordinoida vaikuttavaa kuntoutusta yhteistyössä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa. (JAMK)

Opinnoissa hankit monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot. Perehdyt kuntoutuksen monitieteiseen tietoperustaan, näyttöön perustuvaan kuntoutustoimintaan, hyviin kuntoutuskäytäntöihin sekä kuntoutuksen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Kuntoutuksen ohjaajana hyödynnät työssäsi kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-viitekehystä. (JAMK)

JAMK AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän / ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. (JAMK)


Kuntoutuksen ohjaajalla (AMK) on valmiudet toimia kuntoutukseen (toimintakyky, sosiaalinen, ammatillinen tai kasvatuksellinen) liittyvissä suunnittelu-, ohjaus-, arviointi- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla, potilas- ja vammaisjärjestöissä, kuntoutuskeskuksissa, tai työskennellä erilaisissa kuntoutuksen kehittämishankkeissa sekä yrittäjinä. (SAMK)

SAMK pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta vähintään ammatillinen perustutkinto. (SAMK)

Tutustu ammattikorkeakoulujen opiskelumahdollisuuksiin ja opetussuunnitelmiin

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kuntoutuksen ohjaaja lehti

Kuntoutuksen ohjaaja -digilehti kertoo mm. siitä, kuinka monipuolisiin paikkoihin JAMKista valmistuvat kuntoutuksen ohjaajat työllistyvät ja mitä kuntoutuksen ohjaajan työ sisältää erilaisissa työpaikoissa. Lehden ovat toimittaneet JAMKin opiskelijat. (JAMK)