Kuntoutuksen ohjaaja AMK 

Kuntoutuksen ohjaajaksi voi opiskella Jyväskylän ja Satakunnan ammattikorkeakouluissa. Kuntoutuksen ohjaajan tutkinto-ohjelma on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike on kuntoutuksen ohjaaja (AMK).

Kuntoutuspalvelujen asiantuntijaksi

Kuntoutuksen ohjaajana osaat arvioida ja edistää eri-ikäisten yksilöiden ja perheiden arjessa selviytymistä ja toimintamahdollisuuksia. Osaat toteuttaa ja koordinoida vaikuttavaa kuntoutusta yhteistyössä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa. (JAMK)

Opinnoissa hankit monipuoliset ohjaus- ja neuvontataidot sekä vuorovaikutus- ja tiimityön taidot. Perehdyt kuntoutuksen monitieteiseen tietoperustaan, näyttöön perustuvaan kuntoutustoimintaan, hyviin kuntoutuskäytäntöihin sekä kuntoutuksen ajankohtaiseen lainsäädäntöön. Kuntoutuksen ohjaajana hyödynnät työssäsi kansainvälistä toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden ICF-viitekehystä. (JAMK)

JAMK AMK-tutkinto-ohjelmaan voit hakea, jos olet suorittanut lukion oppimäärän / ylioppilastutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. (JAMK)


Kuntoutuksen ohjaajalla (AMK) on valmiudet toimia kuntoutukseen (toimintakyky, sosiaalinen, ammatillinen tai kasvatuksellinen) liittyvissä suunnittelu-, ohjaus-, arviointi- ja asiantuntijatehtävissä julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla, potilas- ja vammaisjärjestöissä, kuntoutuskeskuksissa, tai työskennellä erilaisissa kuntoutuksen kehittämishankkeissa sekä yrittäjinä. (SAMK)

SAMK pohjakoulutusvaatimuksena on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalalta vähintään ammatillinen perustutkinto. (SAMK)

Tutustu ammattikorkeakoulujen opiskelumahdollisuuksiin ja opetussuunnitelmiin

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kuntoutuksen ohjaaja lehti

Kuntoutuksen ohjaaja -digilehti kertoo mm. siitä, kuinka monipuolisiin paikkoihin JAMKista valmistuvat kuntoutuksen ohjaajat työllistyvät ja mitä kuntoutuksen ohjaajan työ sisältää erilaisissa työpaikoissa. Lehden ovat toimittaneet JAMKin opiskelijat. (JAMK)

Terveisiä ja ajakohtaisia asioita


Jyväskylän Ammattikorkeakoulun terveiset syksyllä 2021

JAMKissa aloitti syksyllä 43 tutkinto-opiskelijaa ja 15 avoimen AMK:n polkuopiskelijaa. Opiskelijaryhmä on sopivan heterogeeninen; ikä n. 20-55 v., koulutustausta ylioppilaista maistereihin, monipuolisesti työkokemusta mm. sosiaali-, terveys- ja kuntoutusaloilta ja opiskelijat ovat kotoisin eri puolilta Suomea. Opiskelijat tekevät mielellään työelämälähtöisiä kehittämisprojekteja ja opinnäytetöitä eli voit tarjota aiheita koululle, välitämme aihe-ehdotukset opiskelijoille.

JAMKissa vuoden alussa aloittanut Kuntoutusinstituutti kehittää yhdessä työelämän toimijoiden kanssa mm. kotikuntoutusta, työkykykuntoutusta ja etä- ja digitaalista kuntoutusta. Kuntoutuksen ohjaus on vahvasti mukana tässä kehittämistyössä. Jos olet kiinnostunut yhteistyöstä Kuntoutusinstituutin kanssa, niin ole yhteydessä. Kuntoutusinstituutti - JAMK.

Kuntoutuksen ohjaaja -lehden syksyn numeron teema on ”Asiakaskokemus kuntoutuspalveluissa”. Otamme mielellämme vastaan lehtijutun aiheita työelämästä. 

JAMK tarjoaa monipuolista jatkuvan oppimisen koulutusta. Kuntoutuksen ohjaajille sopivia koulutuksia ovat esim. Työkykykuntoutuksen moduulin (15 op) ja Sosiaalisen kuntoutuksen moduulin (15 op) opintojaksot sekä Työkykykoordinaattorikoulutus (10 op). 

Terveisin

Teppo Karapalo, Lehtori HYVI Kuntoutus- ja Sosiaaliala 

Kuntoutuksen ohjaaja Seija Nopparin ja lehtori Merja Koivuniemen terveisiä Satakunnasta

Kuulumisia Satakunnasta syksyllä 2021

Elokuun lopulla olin yhteydessä lehtori Merja Koivuniemeen, joka vetää kuntoutuksen ohjaaja (AMK) koulutusta Satakunnan Ammattikorkeakoulussa. Merja on jo vuosien ajan tuonut kuntoutusohjaajaopiskelijoiden ryhmiä tutustumiskäynneille Kuntoutuskeskus Kankaanpäähän.

Vierailuilla on tutustuttu monipuolisiin kuntoutuspalveluihin, käyty läpi kuntoutushakuprosessin ”punaiset langat” sekä kierretty katselemassa kuntoutuskeskuksen tiloja ja esimerkiksi robotiikkaa. Hyvää keskustelua on käyty myös kuntoutuskeskuksen tarjoaman lounaan äärellä. On ollut ilo saada emännöidä näitä vierailuja, ja siten kuulla myös opiskelijoiden tuoreimmat kuulumiset. Korona-aikana vierailut ovat olleet tauolla, mutta toivottavasti taas pian päästään niitäkin toteuttamaan entiseen malliin. Merja kertoi, että AKO21SP ryhmässä aloittaa noin 35 henkilöä ja hän toimii ryhmän tutorina.

Vuosi sitten opintonsa aloittaneen AKO20 ryhmän kanssa on suunnitteilla kuntoutuskeskusvierailu, joka sisältyy tänä syksynä käynnistyvään kuntoutusprosessiopintojaksoon. Kyseinen ryhmä on vallitsevasta tilanteesta johtuen orientoitunut etätyöskentelyyn, mutta mikäli kokoontumisrajoitukset sallivat, voidaan tämä mahdollisesti toteuttaa myös paikan päällä Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä.

Kuntoutusohjaajat ry:n esittelyn alkavalle ryhmälle päätimme siirtää kevääseen 2022.

Syysterveisin

Seija Noppari Kuntoutuksen ohjaaja (YAMK)