Ajankohtaista

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin loppuraportin julkaisutilaisuus

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi on saanut työnsä valmiiksi. Kehittämisfoorumin loppuraportti julkaistiin 24.8.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 10.3.2021 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa toteutettavan Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin toimikaudeksi 11.3.2021–31.12.2023. Kehittämisfoorumin tehtäväksi asetettiin suunnitelman laatiminen kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Foorumin jäseniksi kutsuttiin kuntoutuksen, kuntoutuksen koulutuksen ja kuntoutuksen tutkimuksen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. 

Katso ohjelma ja livelähetyksen linkki tästä

Kuntoutusohjaajat ry hallitus kokoontuneena Jyväskylässä 21.4.2023.

Kuntoutusohjaajat ry hallitus kiittää toimintavuodesta 2022 - 2023 

Jyväskylässä Hotelli Versossa 21.4.2023 järjestetyssä koulutuspäivässä saimme nauttia hyvistä luennoista ja kollegoiden kohtaamisista. Yhteistyötahoja oli mukana runsaasti ja monipuolisella tarjonnalla. Koulutuspäivä sai paljon kiitosta niin paikan, järjestelyjen kuin sisällön puolesta. JAMK:in projektiopiskelijoille iso kiitos mukana olemisesta ja hyvin toimineesta yhteistyöstä koulutuspäivän järjestelyissä ja toteutuksessa.

Yhdistyksen suuri juhlan aihe oli päivitetyn kuntoutusohjausnimikkeistön julkaiseminen koulutuspäivien yhteydessä. Päivitystyöryhmälle suuri kiitos pitkäjänteisestä työskentelystä ja laadukkaasta lopputuloksesta. Kuntaliiton verkkosivuilla on päivitys kesken, kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjulkaisut eivät ole saatavilla vielä tällä hetkellä, mutta voit ladata nimikkeistön täältä.

Yhdistyksen vuosikokous Jyväskylässä Hotelli Versossa 22.4.2023

Yhdistyksen vuosikokous kokoontui Versossa 22.4.2023. Osallistujia oli paikan päällä ja saimme mukaan jäseniä myös etäyhteyksin. Hyvää keskustelua yhdistyksen toiminnan painopisteistä nyt ja tulevaisuudessa. Toimintavuoden aikana yhdistys on tehnyt lausuntoja ja kannanottoja sekä tärkeää vaikuttamistyötä huomattavan paljon.

Hallituksen jäseninä jatkavat puheenjohtaja Jaana Ylitalo, Päivi Lehtinen, Terhi Viljava, Saija Manninen, Mariela Unijoki ja uusina jäseninä aloittavat Johanna Vuorinen, Titta Vasenius ja Tanja Virtanen.

Toimintavuosi 2023 - 2024 käynnistyy toukokuun loppupuolella, kun hallitus järjestäytyy.

Meihin saat yhteyden sähköpostitse kuntoutusohjaajat@gmail.com

KOULUTUSPÄIVÄ perjantaina 21.4.2023 Jyväskylässä Hotelli Versossa


Hyvä kuntoutusalan ammattilainen, tule päivittämään tietosi ajankohtaisista aiheista!


Koulutus koostuu alansa asiantuntijoiden luennoista ja paikalla on monipuolinen kattaus näytteilleasettajia. Kuntoutuksen kentän laajuus ja monipuolisuus näkyy päivän sisällössä. Ajankohtaisen tiedon välittämisen lisäksi on tärkeää tavata kollegoja ja verkostoitua sekä kohdata kasvotusten yhteisten asioiden äärellä. Koulutus järjestetään läsnäolotilaisuutena.

Lämpimästi tervetuloa verkostoitumaan ja vaikuttamaan!


Laureaan uusi kun­tou­tuk­sen ohjaajan amk-tutkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö on esittänyt laajennuksia useiden korkeakoulujen koulutusvastuisiin. Laajennus koskee myös Laurea-ammattikorkeakoulua, jossa esityksen myötä käynnistyy kokonaan uusi amk-tutkinto: kuntoutuksen ohjaaja (AMK). Koulutuksen on määrä alkaa ensimmäisen kerran syyslukukaudella 2023.  

Lue lisää Laurean verkkosivuilta 


Uusi kuntoutuksen ohjaaja lehti on julkaistu!

Kuntoutuksen ohjaaja AMK opiskelijoiden toimittaman lehden uusin numero on julkaistu. Teemana on sosiaalinen kuntoutus ja lehdessä tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Linkki lehteen

Tehyn kuntoutusalan opintopäivät 17.-18.11.2022 Vantaalla. Kuntoutusohjaajat ry hallitus esittäytyy.

Tehyn kuntoutusalan opintopäivät Sokos hotel Vantaalla 17.-18.11.2022

Vietimme hienot kaksi päivää Vantaalla kuunnellen upeita luennoitsijoita eri aiheista.  Kuulimme kuntoutuksen uudistamisesta ja saimme lääkinnällisen kuntoutukseen ohjautumisen perusteet -oppaan esittelyä, jossa mekin olemme olleet mukana lausumassa. Muita mielenkiintoisia aiheita olivat moniammatillinen toiminta kuntoutuksessa, omakuntoutus osana moniammatillista kuntoutusprosessia, sekä moniammatillisen toiminnan toteutuminen kuntoutuksessa.

Kuuntelijoita oli myös molemmissa rinnakkaissessioissa, joissa aiheina mm. lasten ja nuorten kuntoutus sekä työ- ja toimintakyvyn tukeminen työterveydenhuollossa. Neuropsykiatrian kirjon lasten ja nuorten kuntoutus, sekä perheiden- ja lähiyhteisöjen ohjaus oli aivan mainiota kuunneltavaa. Mielenkiintoista oli myös tietää maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Toisessa rinnakkaissessiossa puhuttiin, miten kehitämme työkyvyn tukemista työpaikoilla ja opimme mitä on TYÖOTE-toimintamalli.

Perjantaina kuulimme asioita mm. työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Eetinen kuormitus osana psykososiaalista kuormitusta sai aikaan paljon keskustelua. Saimme keinoja työstä palautumiseen ja opimme miten keho viestii stressistä. Kuulimme Hetipurusta, sekä henkisen ensiavun antamisen keinoista työpaikoilla. Lopuksi Mikko Kuustonen esitti meille hienoja sävelmiä ja kertoi hulvattomia juttuja. 

Kuntoutusohjaajat ry hallitus kiittää mukana olleita, kuulijoita oli paljon ja  kävijöitä esittelypisteellä. Saimme ääntämme kuulumaan omasta ammatistamme ja työstämme kuntoutusalalla. Kiitos!


Tehyn kuntoutusalan opintopäivät 17-18.11.2022 Vantaalla. Hallituksen jäsenet näytteilleasettajina. Henna, Päivi, Terhi, Anu ja Saija.

Hallitus kokoontui  Salon Lehmirannassa 13.8.2022

Kokouksessa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Kesän aikana ei ole pelkästään lomailtu, vaan elokuun alussa on perehdytty lausuntopyyntöihin eri asioista. Kommentteja on annettu mm. SORA-säännösten muuttamisesta ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa, TOIMIA-verkostolle suosituksesta toimintakyvyn arviointiin iäkkäiden kotikuntoutuksessa ja hallituksen esityksestä laeiksi sairasvakuutuslain, Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain sekä työeläkelakien muuttamisesta.

Hallitus yhteistyössä Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa.

Muita ajankohtaisia asioita


Tiedote kuntoutuksen ohjaaja AMK koulutuksesta ja ammatista

Olemme tehneet tiedotteen kuntoutuksen ohjaaja AMK koulutuksesta ja ammatista, jota hallitus jakaa eteenpäin laajalla jakelulla. Parhaillaan rakennetaan hyvinvointialueen palvelujärjestelmää ja tiedotteen avulla on pyritty lisäämään ajantasaistatietoa lakisääteisen ja asiakkaalle maksuttoman kuntoutusohjauksen järjestämisestä. Tiedotteen voit ladata materiaalit sivulta ja sitä toivotaan jaettavaksi verkostoille. 


Koskettelukirja valmistunut ja osallistuu kansainväliseen kilpailuun

Kaustislainen kuntoutusohjaaja Marianne From, joka on työskennellyt kuulo- ja näkövammaisten parissa 30 vuotta, on suunnitellut osana erikoisammattitutkintoaan näkövammaisille suunnatun koskettelukirjan. Koskettelukirja matkaa Italiaan kansainväliseen kilpailuun. Lisätietoa linkin kautta: https://www.celia.fi/celia-asiantuntijana/koskettelukirjat/tactus/


Lukuvinkkejä kuntoutusohjaustyön kehittämisestä kiinnostuneille


TOIMIA-tietokanta

Lasten ja nuorten toimintakyvyn- ja elämänlaadunarviointiin on ollut vähäisesti toimivia mittaristoja. Nyt TOIMIA-tietokantaan ollaan suomentamassa versioita asiantuntijoiden suosittelemasta PROMIS-mittaristosta lapsille ja nuorille. PROMIS-mittareilla on selkeä kliininen hyöty sekä potilaille että ammattilaisille: Potilas voi helposti kertoa voinnistaan ja ammattilaiset voivat seurata muutoksia hoitoprosessin aikana.

Lue lisää tutkimustyöstä 

TOIMIA tietokantaan on laadittu uusi suositus toimintakyvyn mittaamisesta väestötasolla. Väestöryhmien toimintakyvyn yhdenmukainen mittaaminen antaa tietoa laajasti terveyden- ja hyvinvoinnin edistämistyöhön alueellisesti ja auttaa näin muun muassa sote-palvelujen tarpeen koordinoinnissa.

Linkki suositukseen


Kuntoutuksen uudistaminen

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdottamien uudistusten toimeenpano on menossa. Komitea esitti tarpeen yhtenäiselle työ- ja toimintakyvyn rakenteelliselle kirjaamiselle. Tiedon yhtenäisen ja yhteisen (eri hallinnonalojen rajat ylittävän) käytön edellytys on, että tieto on rakenteistettua, sitä kirjataan yhtenäisesti ja se arkistoidaan Kanta-palvelujen Potilastiedon- ja Sosiaalihuollon asiakastiedonarkistoon. Tässä juuri julkaistussa konseptissa esitellään mitä kirjatun tiedon yhtenäistämisellä tavoitellaan ja millä keinoin. 

Tutustu konseptiin täältä


Rakenteinen kirjaaminen

 Omassa työssä kuntoutuksen ohjaajana tulisi käyttää rakenteiseen kirjaamiseen nimikkeistöä. Yhdistystä on lähestytty kirjaamiseen ja kuntoutusohjausnimikkeistöön liittyvissä asioissa. Kuntaliiton nimikkeistöjä koordinoivan NIKO-työryhmän yhdistyksen edustajat ovat yhteistyössä Turun, Tampereen, Jyväskylän, Oulun ja Rovaniemen toimijoiden kanssa ovat tehneet työtä kuntoutuksen ohjauksen kirjaamiseen tarvittavan nimikkeistön päivittämiseksi. Uusi versio on vielä työn alla. Tavoite päivitystyön valmistumiselle on vuoden 2022 aikana. Tällä hetkellä voimassa oleva kuntoutusohjausnimikkeistö löytyy täältä.


Hyvinvointialueiden hallinnoimat sosiaali- ja terveyspalvelut

Siirtyessämme tulevaisuudessa hyvinvointialueiden hallinnoimiin sosiaali- ja terveyspalveluihin tavoitteena asiakkaan kokema palvelu ”yhdeltä luukulta”. Monenlaiset yhteistyön tekemisen muodot niin erilaisten palveluntuottajien (julkinen, järjestöt, yksityinen) kuin eri sektorirajojen ylittävien palvelujen osalta vaativat tiedon jakamisen yhtenäisyyttä. Asiakas- ja potilastietojen kirjaamisesta ja tietojen käytöstä monialaisessa yhteistyössä onkin kaivattu kansallisia ohjeita. Tällä oppaalla pyritään selkeyttämään monialaisen yhteistyön kirjaamiskäytäntöjä ja asiakastietojen käyttöä rekisterirajojen yli. Kirjaaminen monialaisessa yhteistyössä oppaaseen pääset tästä.

Yhdistys on ollut mukana yhteistyössä Tehyn lausunnoissa

THL Toimia verkostolle Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen selvittämisen yhteydessä tammikuussa 2020


Luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta maaliskuussa 2020

THL Kuntoutuksen tietopohja -hankkeen suositus toimintakyvyn itsearvioinnista sosiaali- ja terveyspalveluissa on valmistunut tammikuussa 2020

Yhdistyksen edustus on ollut  mukana hankkeessa.

Yhdistys on vastannut THL esiselvityksen kyselyyn Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden kirjaamisen tietosisältömäärittelystä syksyllä 2019

Kysely on osa esiselvitystä kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden rakenteisen kirjaamisen nykytilasta ja tarpeista sekä riippuvuuksista muihin meneillään oleviin kuntoutukseen liittyviin kehittämistöihin sekä yhteensopivuuteen Kanta -tietosisältöihin.

Kuntoutusohjausnimikkeistö

Kuntoutusohjausnimikkeistölle tehty sovellusohje löytyy kotisivuilta otsikon Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö alta. Käy tutustumassa ja ota käyttöön.
Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitystyö on käynnissä.

Yhteistyö kuntoutuksen ohjaaja AMK koulutuksen kanssa

Yhdistyksen edustus on käynyt tapaamassa kuntoutuksen ohjaaja AMK opiskelijoita Jyväskylässä syyskuussa ja Porissa lokakuussa 2019. Etäyhteydellä JAMK ja SAMK opiskelijoiden tapaamisessa mukana huhtikuussa 2020. Yhteistyötä kehitetään. 


Yhdistys tukee kuntoutusohjauksen ja suunnittelun koulutusohjelmasta (AMK) valmistuvia opiskelijoita tutkimuspyyntöjen välittäjänä

Koulut ja opiskelijat voivat lähettää lyhyen kuvauksen opinnäytetyöstään sekä omat yhteystietonsa, jotka voidaan liittää esimerkiksi jäsenkirjeeseen. Opiskelijat voivat tiedustella jäsenistöltä halukkuutta osallistua opinnäytetöiden kyselyihin ja haastatteluihin.

Seuraa ajankohtaisia asioita myös yhdistyksen Facebook -kanavalta