Koulutuspäivät 2019

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys järjesti 
koulutus- ja neuvottelupäivät 11.-12.4.2019KESKIÖSSÄ - KUNTOUTUJAN ÄÄNI
Kuntoutuksen kentän laajuus ja monimuotoisuus näkyivät päivien sisällössä. Yhteistyötahoja oli mukana näytteilleasettajina.

Kevään koulutus- ja neuvottelupäivät teemalla Keskiössä - Kuntoutujan ääni oli asiasisällöltään ja tunnelmaltaan onnistunut kokonaisuus.

Palauteen keskiarvoina asteikolla 1-5
päivien kokonaisuus 4,1
sisältö 4,0
järjestelyt 4,8
paikka 4,3
tiedottaminen 4,0

Lisätietoa koulutus- ja neuvottelupäivistä
Jaana Ylitalo, puheenjohtaja, p. 040 675 6626

Kuntoutusalan verkoston koulutuspäivillä edustamassa Riitta Eskola, Anne Meskus ja Jaana Ylitalo.
Koulutuspäiviltä 2019.