Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry

Yhdistys on perustettu 12.5.1990 Tampereella

Jäsenmäärä on n. 260 kuntoutusohjaajaa eri puolilta Suomea

Yhdistys tekee yhteistyötä kuntoutuksen alan eri toimijoiden kanssa

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kaikki julkisella ja yksityisellä sektorilla kuntoutusohjaustyötä tekevät henkilöt sekä kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -opiskelijat ja ammattitutkinnon suorittaneet. Jäsenistössä on myös kuntoutusohjaustyöstä eläkkeelle jääneitä arvokkaan tietotaito -kokemuksen omaavia kuntoutuksen ammattilaisia.

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen vuosikokous pidetään kerran vuodessa koulutuspäivän yhteydessä. Vuosikokouksessa valitaan yhdistykselle puheenjohtaja ja hallitukseen viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Jäsentiedotteita lähetetään sähköpostitse kokousten yhteydessä ja tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista tiedottaminen lyhyemmillä viesteillä.

Tavoitteet

Toimia jäseninään olevien kuntoutusohjaustyötä tekevien yhdyssiteenä ja toimia kuntoutusohjauksen ammattitaidon ja -tiedon kehittäjänä

Lisätä kuntoutusohjauksen tunnettavuutta ja arvostusta

Järjestää koulutusta

Toimia yhteistyössä muiden kuntoutustyötä tekevien järjestöjen ja tahojen kanssa

Toimintamuodot 

Järjestää koulutuspäiviä

Toimittaa jäsenkirjeitä

Tehdä esityksiä ja lausuntoja kuntoutusta koskeviin ammatillisin ja koulutuksellisiin asioihin

Tiedottaa kuntoutusohjauksesta

Tuottaa materiaalia kuntoutusohjauksesta