Kuntoutusohjaajat ry

Yhdistys on perustettu 12.5.1990 Tampereella.

Yhdistyksessä on reilu 300 kuntoutusohjaustyötä tekevää ammattilaista tai kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkinnon suorittanutta tai opiskelevaa jäsentä eri puolilta Suomea.

Yhdistys tekee yhteistyötä kuntoutuksen alan eri toimijoiden kanssa ja edustus on kuntoutusalan eri työryhmissä.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutusohjauksen, - suunnittelun ja kuntoutuksen alalla asiantuntijana työskentelevät henkilöt. Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä kuntoutuksen ohjaaja AMK / YAMK opiskelijat. 

Jäseneksi pyrkivän on kirjallisesti ilmoitettava halukkuudestaan jäseneksi hallitukselle, joka päättää jäsenyydestä. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen hallitukselle. Erottamiset vahvistetaan hallituksen kokouksessa. Jos jäsen ei maksa jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuotena, hänen katsotaan eronneen yhdistyksestä. Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Kuntoutusohjaajat ry vuosikokous pidetään kerran vuodessa, toimintavuosi on yleensä huhtikuusta huhtikuuhun. Vuosikokous on järjestetty yleensä yhdistyksen järjestämän koulutuspäivän yhteydessä. Vuosikokouksessa yhdistykselle valitaan puheenjohtaja ja hallitukseen viisi varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. 

Hallitus kokoontuu etäyhteyksin säännöllisesti arki-iltaisin ja lisäksi hallitus kokoontuu läsnäolokokouksiin viikonloppuisin. Jäsentiedotteita lähetetään sähköpostitse kokousten yhteydessä ja tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista tiedottaminen lyhyemmillä viesteillä.

Tavoitteet

 • Ydintavoitteena on tehdä kuntoutuksen ohjausta ja - suunnittelua tunnetuksi.
 • Tiedottaa kuntoutuksen ohjaukseen ja -suunnitteluun sekä kuntoutusalaan liittyvistä ajankohtaisista asioista ja kuntoutusalan koulutuksista.
 • Vahvistaa kuntoutusohjaajien ja kuntoutuksen ohjaajien yhteenkuuluvuutta.
 • Kannustaa jäseniä osallistumaan yhdistystoimintaan.
 • Järjestää koulutusta kuntoutuksen ammattilaisille.

Toimintamuodot 

 • Järjestää koulutuspäiviä
 • Toimittaa jäsentiedotteita
 • Tehdä esityksiä ja lausuntoja kuntoutusta koskeviin ammatillisin ja koulutuksellisiin asioihin
 • Tiedottaa kuntoutusohjauksesta
 • Tuottaa materiaalia kuntoutusohjauksesta
 • Aktiivinen osallistuminen ja vaikuttaminen uudistuvan sosiaali- ja terveysalan palveluiden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tulevien hyvinvointialueiden suunnittelussa tarvitaan kuntoutuksen ohjaajien ja kuntoutuksen ammattilaisten monialaista osaamista. Yhteistyön vahvistaminen ja lisääminen eri sektoreiden ja toimijoiden kanssa.
 • Yhteistyö kuntoutuksen ohjauksen (AMK) tutkintoa toteuttavien ammattikorkeakoulujen ja opettajien sekä kuntoutuksen ohjaaja (AMK) tutkintoa opiskelevien kanssa. Jalkautuminen ammattikorkeakouluihin esittelemään kuntoutusohjausta ammattina ja kertomaan tuleville ammattilaisille työelämän näkökulmia kuntoutuksen ohjaajan ammatista ja työllistymisen mahdollisuuksista.
 • Yhdistyksellä on edustus Kuntaliiton kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjä ja niiden käyttöä koordinoivassa NIKO -työryhmässä. Osallistuminen rakenteisen kirjaamisen ja siinä kuntoutusohjausnimikkeistön käytön kehittämiseen. Kuntoutusohjausnimikkeistön päivitys on loppusuoralla ja tavoitteena on tulevan toimintavuoden aikana saada Kuntaliiton ja THL:n hyväksyntä julkaisuun.
 • Yhteistyö Tehyn kuntoutusalan koulutusten järjestämisessä