Kansallisia nimikkeistöjä koordinoiva NIKO-työryhmä

Kuntoutus- ja erityistyöntekijöiden nimikkeistöjen käyttöä ja ohjeistusta koordinoivassa ryhmässä (NIKO) kuntoutusohjaajia edustavat tällä hetkellä:

Jaana Ylitalo LSHP
jaana.ylitalo@lshp.fi

Raakkel Vaaraniemi OYS
raakkel.vaaraniemi@ppshp.fi

Suomen kuntoutusohjaajien yhdistyksen hallitus hallitus@suomenkuntoutusohjaajienyhdistys.fi

NIKO-työryhmä kokoontuu Kuntaliiton erityisasiantuntija Tuija Savolaisen johdolla työstäen nimikkeistöjen käyttöön liittyviä kysymyksiä rakenteisessa kirjaamisessa.


Nimikkeistö


Opas 1 löytyy kuntaliiton sivuilta.

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3413

 Opas 2 ei ole vielä saatavissa

Sovellusohje kuntoutusohjaajien kirjaamiseen löytyy Nimikkeistön valtakunnallinen käyttö -sivulta. Ohje on hyväksytty Kuntaliitosta erityisasiantuntija Tuija Savolaisen toimesta (24.10.2017)

Nimikkeistön käyttö

Käyttötarkoitus
Kuntoutusohjaajien palvelujen dokumentointi sekä rakenteisen kirjaamisen työväline sähköisessä potilaskertomuksessa. Käytetään pääosin sähköisen potilaskertomuksen palvelualakohtaisella näkymällä (KUN) ja tarvittaessa hoitokertomuksessa sekä tilasto-ohjelmissa.

Käytetään yhtenäistämään kuntoutusohjaustyön termistöä ja käsitteiden käyttöä. Käyttötarkoituksia ovat myös kuntoutusohjaajan palvelujen ja työn tilastointi, palvelujen tuotteistaminen sekä kuntoutusohjaajan ammattiin orientoituminen.

Nimikkeistö toimii tietolähteenä palvelujen tilaajille ja yhteistyökumppaneille. Nimikkeistö on tarkoitettu julkisen ja yksityisen sektorin sekä järjestöjen käyttöön.


Vastuutaho


Suomen Kuntaliitto, yhteistyössä Suomen kuntoutusohjaajien yhdistys ry:n kanssa