Testaus- ja arviointitulokset

Otsikko, jonka alle kirjataan terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilaalle tekemät tutkimukset, testaukset ja haastattelut sekä niihin perustuvat johtopäätökset.

Otsikon alle kirjataan tutkimuksia tai arviointia, joiden tuloksia ilmaistaan yleensä sanallisena kuvauksena, eivätkä ne ole selkeästi mitattavina arvoina ilmaistavia. Näitä tutkimuksia voivat olla esimerkiksi erilaiset strukturoidut tutkimukset, testaukset, kyselyt ja haastattelut. Otsikon alle kirjataan sekä tutkimusten suorittamiseen liittyvät tiedot että niihin perustuvat johtopäätökset. Testaus- ja arviointitulokset -otsikon käytön sijasta kuntoutusohjaajaa kehotetaan harkitsemaan muun soveltuvan ja vaihtoehtoisen otsikon (kuten Toimintakyky- tai Nykytila-otsikon) käyttöä.

Otsikkoa voidaan tarkentaa alla olevilla kuntoutusohjausnimikkeistön eri luokilla.

RK110 Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi

RK111 Kokonaistilanteen arviointi

RK112 Toimintakyvyn ja selviytymisen arviointi

RK113 Kunt.mahdollisuuksien ja kunt.-/palv.tarp. arv.

RK123 Kuntoutumisprosessin seuranta ja arviointi

RK311 Elinympäristössä selviytymisen arviointi