Suunnitelma

Otsikko, jonka alle kirjataan potilaan terveydentilaa, tutkimusta, hoitoa, kuntoutusta ja niiden järjestämistä palvelutapahtuman yhteydessä käsittelevä suunnitelma sekä palvelutapahtuman jälkeen tapahtuvaksi suunniteltu jatkohoito Huom. Hoitojaksojen välinen (avohoidon) potilaan ja terveydenhuollon eri toimijoiden yhteinen hoitosuunnitelma kirjataan ensisijaisesti erilliselle rakenteiselle ylläpidettävälle Terveys- ja hoitosuunnitelma asiakirjalle.

Suunnitelma-otsikon alle kirjataan hoidon ja kuntoutuksen järjestämistä käsittelevä suunnitelma, joka voi olla esimerkiksi moniammatillisen työryhmän laatima kuntoutussuunnitelma, ammatillisen kuntoutuksen alustava suunnitelma ja suositus kuntoutuksesta tai apuvälineestä.

Otsikkoa voidaan tarkentaa alla olevilla kuntoutusohjausnimikkeistön eri luokilla.

RK120 Asiakk. kuntoutuksen ja kunt.ohjauksen suunnittelu

RK121 Asiakk. kunt.- ja muiden suunn. laatimiseen osall.

RK122 Kuntoutusohjausprosessin suunnittelu

RK124 Kuntoutusohjauspros. päättymiseen liitt. tehtävät

RK190 Muu arviointi ja suunnittelu

RK420 Asiakkaan kuntoutumisen koordinointi

RK421 Kuntoutusta tukevien palv. yhteensovittaminen

RK422 Eri alojen välinen yhteistyö

RK430 Kuntoutusohjaajan konsultointi