Otsikot

AR/YDIN - Otsikot -luokitusta käytetään potilastietojärjestelmissä kuvaamaan potilaskertomusmerkinnän tarkoitusta ja jäsentämään potilaskertomuksen tekstiä asiaryhmiin ja sitomaan asiayhteyteen. Otsikoiden alle kirjataan kyseiseen asiayhteyteen liittyvää tietoa vapaamuotoisena tekstinä tai rakenteisina tietoina.

Kansalliset otsikot ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu ns. moniammatillisiksi - eli kaikkien ammattiryhmien käyttöön, mutta käytännössä rajautuvat käyttökontekstin ja työn sisältöjen mukaan. Alle on koottu kuntoutusohjauksen kirjaamisessa pääsääntöisesti käytettäviä kansallisia otsikoita.