Nykytila

Otsikko, jonka alle kirjataan terveydenhuollon ammattihenkilön kliinisissä tutkimuksissa toteamansa löydökset ja havainnot.

Otsikon alle kirjataan terveydenhuollon ammattihenkilön tekemässä kliinisessä tutkimuksessa todetut löydökset ja havainnot. Nykytila -otsikon käytölle ei kuntoutusohjauksen näkökulmasta ole selkeitä perusteita, minkä vuoksi suositeltavampaa on käyttää muita soveltuvampia otsikoita kuten Toimintakyky.

Toimintakyky

Otsikko, jonka alle kirjataan tietoa potilaan kyvystä selviytyä arjen toimintojen fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja kognitiivisista vaatimuksista sekä näihin liittyvä kehitys tai muutokset.

Otsikon alle kirjataan tietoa potilaan kyvystä selviytyä arjen toimintojen fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista ja kognitiivisista vaatimuksista sekä näihin liittyvä kehitys tai muutokset.

Toimintakyky-tietoa on suositeltavaa lähestyä Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen (ICF) mukaisen viitekehyksen kautta, hyödyntäen sitä ylätason mallina. 

Otsikko ei sovellu kuntoutusohjausnimikkeistöllä tarkennettavaksi.