Muu merkintä

Otsikko, jonka alle kirjataan tiedot, jotka eivät sovellu muiden otsikoiden alle.

Otsikkoa käytetään, kun tietoa voi voida kirjata minkään muun otsikon alle. Esimerkkinä päätös lähetetty tiedoksi asiakkaalle tai toteutuneesta kuntoutuksesta on tullut kuntoutuspalaute.

Otsikkoa voidaan tarkentaa esimerkiksi luokilla

RK410 Kuntoutus- ja yhteistyöryhmissä toimiminen

RK412 Moniammatilliseen yhteistyöhön osallistuminen

RK420 Asiakkaan kuntoutumisen koordinointi

RK421 Kuntoutusta tukevien palv. yhteensovittaminen

RK422 Eri alojen välinen yhteistyö

RK430 Kuntoutusohjaajan konsultointi

RK490 Muut koordinointi ja yhteistyötehtävät