Loppuarvio

Otsikko, jota käytetään potilaan osastohoidon tai muun pitkäaikaisen hoidon, esimerkiksi psykiatrisen päiväsairaalajakson tai kotihoitojakson, päättyessä yhteenvetomerkintöjen kirjaamisessa

Huom. Loppuarvio sisältää kuvauksen hoidon kulusta ja hoidon aikana potilaan voinnissa ja hoidossa tapahtuneesta oleellisesta kehityksestä ja lopputuloksesta, tehdyt toimenpiteet, merkittävät tutkimustulokset ja niiden johtopäätökset, diagnoosit tai hoidon syyt, laaditut asiakirjat ja hoitosuunnitelman.

Loppuarvio – otsikkoa käytetään hoitovastuun siirtyessä pysyvästi toiseen organisaatioon tai eri erikoisalalle. Otsikkoa voi jäsentää muita otsikoita käyttäen. Loppuarvio – otsikkoa käytetään esimerkiksi yhteenvetotasoisena tietona potilaan siirtyessä lasten puolelta aikuispuolelle.

Otsikkoa voidaan tarkentaa alla olevilla kuntoutusohjausnimikkeistön luokilla.

RK110 Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi

RK111 Kokonaistilanteen arviointi

RK112 Toimintakyvyn ja selviytymisen arviointi

RK113 Kunt.mahdollisuuksien ja kunt.-/palv.tarp. arv.

RK123 Kuntoutumisprosessin seuranta ja arviointi

RK190 Muu arviointi ja suunnittelu

RK311Elinympäristössä selviytymisen arviointi

RK321 Apuvälinetilanteen tarkist. ja tarpeen arviointi.