Hoidon syy

Otsikko, jonka alle muut terveydenhuollon ammattihenkilöt kuin lääkäri kirjaavat käynnillä tai hoitojaksolla arvioimansa käynnin tai hoitojakson kontaktin syyn Huom. Hoidon syy voidaan kirjata ICPC 2 -luokitusta tai lääkärin aiemmin potilaalle diagnosoimien tautitilojen ICD-10 -koodeja käyttäen.

Otsikon alle terveydenhuollon ammattihenkilöt kirjaavat hoidon edetessä arvioimansa hoidon syyn rakenteisesti diagnoosirakenteen mukaisena käyntisyynä. Käyntisyy ilmaisee terveydenhuollon ammattihenkilön näkemyksen vastaanottokäynnillä hoidetusta terveysongelmasta.

Käyntisyyksi kirjataan ne ennaltaehkäisevät toiminnot, oireet, vaivat ja sairaudet, jotka ovat hoidon ja toiminnan kohteena tai muutoin ovat käsiteltävänä kyseisellä hetkellä. Käyntisyy kirjataan Tautiluokitus ICD-10:llä tai ICPC-2 Perusterveydenhuollon luokituksella Diagnoosit ja käyntisyyt tietosisältömäärittelyn rakenteen mukaisesti.

Tiedon kirjaaminen voi käytettävästä järjestelmästä riippuen olla järjestettynä niin, että ICPC- ja ICD-koodien valikot avautuvat Hoidon syy-otsikon alta. Tiedon kirjaaminen on saatettu mahdollistaa myös suoraan Käyntisyy-/Diagnoositietorakenteeseen avautuvista koodivalikoista. Järjestelmä voi myös tukea aiemmin kirjatun käyntisyy-/diagnoositiedon kopioimista.