Väliarvio

Otsikko, jota käytetään potilaan osastohoidon tai muun pitkäaikaisen hoidon tai kuntoutuksen jatkuessa tehtävien yhteenvetomerkintöjen kirjaamisessa.

Huom. Väliarvio sisältää kuvauksen hoidon aikana potilaan voinnissa ja hoidossa tapahtuneesta oleellisesta kehityksestä, merkittävät tutkimustulokset ja johtopäätökset sekä hoitosuunnitelman.

Väliarvioon kirjataan narratiivista yhteenvetoa hoidon, kuntoutuksen tai terapian aikana potilaan voinnissa ja hoidossa tapahtuneesta oleellisesta kehityksestä ja muutoksesta. Merkintään tulee kirjata miltä ajalta yhteenveto on tehty. Tekstiä tulee jäsentää muita otsikoita käyttäen.

Väliarvio – otsikon alle voidaan kirjata yhteenvetoa kuntoutusjaksoilta tulleista kuntoutuspalautteista, kuntoutussuosituksista ja kuntoutus-suunnitelman toteutumisen seuraamista.

Otsikkoa voidaan tarkentaa alla olevilla kuntoutusohjausnimikkeistön eri luokilla.

RK110 Asiakkaan tilanteen selvittäminen ja arviointi

RK111 Kokonaistilanteen arviointi

RK112 Toimintakyvyn ja selviytymisen arviointi

RK113 Kunt.mahdollisuuksien ja kunt.-/palv.tarp. arv.

RK123 Kuntoutumisprosessin seuranta ja arviointi

RK190 Muu arviointi ja suunnittelu

RK311 Elinympäristössä selviytymisen arviointi

RK321 Apuvälinetilanteen tarkist. ja tarpeen arviointi